BANADYGA ANDRII IHOROVYCH

 1. Дзюбановський І.Я., Банадига А.І. Клінічний моніторинг перебігу і попередження ускладнень гострого панкреатиту .// Шпитальна хірургія.-2020.-№2.-С.15-20.
 2. Banadyga А.І I. Early diagnosis of infected acute necrotising pancreatitis / А. I. Banadyga , I. Ya. Dzyubanovsky, OI Dzyubanovsky, O. Paslay, G. Lambert // Госпитальная хирургия. Журнал имени Л. Я. Ковальчука . - 2018. - № 4. - С. 36-40.
 3. Банадига А.І. Клініко-лабораторні, прогностичні критерії моніторингу перебігу гострого панкреатиту. // Шпитальна хірургія.-2018.-№1.-С. 23-28.
 4. Марценюк В.П., Банадига А.І. Граматика мови графічної візуалізації медичних даних в пакеті GGPLOT2 // Медична інформатика та інженерія. 2017, № 2
 5. Банадыга А.И. Динамика лабораторних показателей у больных на фоне острого панкреатита различной степени тяжести.//Материалы 70-й научной конференции студентов медиков с международным участием: “Актуальные проблемы современной медицинской науки”.-Самарканд.-2016.-С.10.
 6. Dzyubanovsky I.Ya., Banadyga А.I, Banadyha N.V. Diagnostic value of paraclinical markers in the early diagnosis of various forms of acute pancreatitis/ I.Ya Dzyubanovsky, //Journal of Public Health and Sports.-2016.-№.4.-P.63-70
 7. Дзюбановський І.Я., Банадига А.І. Діагностична і прогностична цінність прокальцитоніну і окремих загальноклінічних обстежень у ранній діагностиці інфікованого гострого некротичного панкреатиту // Шпитальна хірургія.-2015.-№4.-С.51-56
 8. Ярославіцька С.В., Банадига А.І., Ярославіцький Р.В. Лейоміома матки та репродуктивна система: сучасні принципи діагностики і лікування ( Огляд літератури) // Студентський науковий вісник.-2014.-№2.- С. 52-60.
 9. Банадига Андрей Игоревич. Клинические особенности течения различных форм панкреатита // Материалы XXI научно-практической конференции молодых ученых и студентов: «Актуальные проблемы медицины».- Урганч- 2014.- C. 92-93.
 10. Банадига А.І. Сучасні можливості хірургічного лікування ожиріння // Всеукраїнський медичний журнал «Хист».-2013.- №15.-C. 356.
 11. Банадига А.І. Еволюція та перспективи хірургічних методів лікування мор бідного ожиріння ( Огляд літератури) // Студентський науковий вісник.-2013.-№1.- С. 4-9.
 12. Банадига А.І. Шляхи досягнення контролю над перебігом бронхіальної астми у дітей //Український медичний альманах.-2012.- Tом15, №2(додаток).-C.82-83.
 13. Банадига Н.В., Дутчак О.М , Банадига А.І Функціональні порушення підшлункової залози у дітей на тлі патології травної системи //Актуальні питання педіатрії, акушерства і гінекології.-2012.-№2.-C.14-17.
 14. Банадига Н.В., Дутчак О.М., Рогальський І.О., Банадига А.І., Яцків О.Н. Панкреатична недостатність у дітей з патологією травної системи // Современная педиатрия. – 2011. – № 3. – С. 115-118.
 15. Банадига Н.В., Рогальський І,О., Банадига А.І. Дисбаланс імунологічної рівноваги при бронхіальній астмі // Современная педиатрия.-2010.- № 4(32).- C. 208.
 16. Банадига Н.В., Дутчак О.М., Банадига А.І. Місце та значення імунологічних методів дослідження в діагностиці уражень підшлункової залози // Перинатологія і педіатрія.- 2009- № 3.-С. 123.
 17. Банадига Н.В., Рогальський І,О., Банадига А.І. Вплив супутньої патології на перебіг бронхіальної астми у дітей.//Астма та алергія.-2008.- №1-2.-C.65-66.