MIGENKO BOGDAN ORESTOVYCH

 1. В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Б.О. Мігенько, І.О. Боровик, В.М. Творко, С.С. Рябоконь. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини. Науково-практичний журнал: сімейна медицина, №2 (76), 2018.- С. 22-27.
 2. В. Б. Гощинський, Р. С. Кохан, Б. О. Мігенько, Ю. М. Герасимець. Місце вакуумної терапії у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок у стадії декомпенсації. Науково-практичний журнал «Здобутки клінічної і експериментальної
 3. М. Кастнерова, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.Є. Боцюк, Б.О. Мігенько. Синдром вигорання – важлива проблема підготовки медичних сестер (досвід Південної Чехії). Медична освіта. - № 1. – 2018. – С. 75-78.
 4. Гощинський В.Б., Кохан Р.С., Мігенько Б.О., Герасимець Ю.М. (всього 4 осіб) / Місце вакуумної терапії у хірургічному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок в стадії декомпенсації. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018.
 5. Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є., Корильчук Н.І., Мігенько Б.О. та ін. (всього 10 осіб) / Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання. // Медична освіта, 2017.- № 4 (76).- С. 5-8.
 6. Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Мігенько Б.О., Кицай К.Ю., Квасніцька О.С. (всього 5 осіб) / Патогенетичниі аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції. // Вестник клуба панкреатологов. –2016. - №1 (30). – С. 16-19.
 7. Бабінець Л.С., Мігенько Б.О., Мігенько Л.М., Рябоконь С.С. (всього 4 осіб) / Трофічні виразки при післятромбофлебітичному синдромі, сучасні підходи до лікування хворих. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. Т. 26. №2. – С. 99-100.
 8. Л. С. Бабінець, Н. В. Назарчук, Б. О. Мігенько (всього 7 осіб) / Трофологічний статус хворих на хронічний панкреатит біліарного ґенезу. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. - №1 (22). – С. 142-143.
 9. Мігенько Б.О. / Деякі підходи до сучасного лікування хворих із трофічними виразками при післятромбофлебітичному синдромі. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. Т. 23. №2-3. – С. 21-23.
 10. Мігенько Б.О / Клінічний досвід оцінки рівня ендогенної інтоксикації та динаміки активності антиоксидантної системи у хворих на гострий поширений перитоніт. // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. №3. – С. 105-108.
 11. Мігенько Б.О / Хронічний панкреатит та постхолецистектомічний синдром, підходи до лікування. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2015. Т. 80 - №3. – С. 11-14.
 12. Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Б.О. Мігенько (всього 11 осіб) / «Досвід підготовки лікаря загальної практики у Словаччині» // Сімейна медицина. – 2014. - №3 (53). – С. 19-22. (педагог.).
 13. Бабінець Л.С., Боровик І.О., Мігенько Б.О. (всього 7 осіб) / Особливості підготовки сімейного лікаря та його місце в системі охорони здоров’я в Угорщині.6. // Науково-практичний журнал «Здоров’я суспільства» №1-2, 2014. - С. 68-69.
 14. Л.С. Бабінець, Н.В. Назарчук, Б. О. Мігенько (всього 5 осіб) / Порівнянльна характеристика якості життя хворих на хронічний панкреатит після холецистектомії. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. - №1 (20). – С. 150.
 15. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О., Поляцко К.Г. / Cиндром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2014.- Том 13 №2 (48).-С. 56-61.
 16. Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Б.О. Мігенько (всього 9 осіб) / Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. // Сімейна медицина. – Київ, 2013. - №4 (48). – С. 28-30.
 17. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Комплексне лікування хворих на гострий поширений перитоніт. // Галицький лікарський вісник 2012.-№3 (частина 2)-С.42-44.
 18. Л. С. Бабинец, Л. М. Мигенько, Б. О. Мигенько / Патогенетические аспекты формирования дисфункции поджелудочной железы при хроническом панкреатите с дислипидемией. // Наука в центральной России. – 2012. – № 2. – С. 45–52.
 19. Корильчук Н.І., Корильчук Т.Б., Мігенько Б.О. (всього 7 осіб) / Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулінрезистентності у молодих жінок з ожирінням. // Вісник наукових досліджень - 2009. – № 4, С. 66.
 20. Дзюбановський І.Я., Пустовойт Г.Т., Мігенько Б.О. (всього 10 осіб) / Хірургічні методи лікування в світлі доказової медицини. // Медична освіта, 2008.- № 3.- С. 40-42.
 21. І.Я. Дзюбановський, Б.О. Мігенько, К.Г. Поляцко, О.І. Дзюбановський. / Етапність розвитку поліорганної дисфункції у хворих на гострий поширений перитоніт. // „Хірургія України”. 2008.-№ .- С 79-81. Матеріали Всеукраїнської Навчально-наукової конференції „Актуальні проблеми невідкладної хірургії”. 13-14 листопада 2008 року. м. Київ.
 22. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Активність процесів вільно радикального окислення в тканинах кишки в умовах експериментально змодельованого перитоніту. // Вісник наукових досліджень 2007.-№2-С.67-69.
 23. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Динаміка активності антиоксидантної системи у хворих на гострий поширений перитоніт. // Клінічна та експериментальна патологія. − 2007. − Т.VІ, № 3.− С. 38-40.
 24. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Поліорганна дисфункція у хворих на гострий поширений перитоніт. // Харківська хірургічна школа 2007.-№4-С.70-73.
 25. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О. (всього 10 осіб) / Роль клінічних баз в оволодінні практичними навичками інтернами-хірургами у світлі кваліфікаційної категорії. // Медична освіта, 2006.- № 1.- С. 70-72.
 26. Бенедикт В.В., Мігенько Б.О. / Фоноентерографія. Післяопераційний моніторинг відновлення моторики травного тракту. Шпитальна хірургія. 2005.-№.1 –С. 165-168.
 27. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О. / Гострий поширений перитоніт: значення моніторингу відновлення моторики травного каналу в післяопераційному періоді. // Харківська хірургічна школа 2005.-№1 - С. 30-10. Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні питання невідкладної хірургії”.
 28. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О., Туманова О.Р. / Особливості перебігу післяопераційного перитоніту у хворих з гематологічною патологією. // Здобутки клінічної та експериментальої. медицини.2005.-№2. С.193-195.
 29. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Роль синдрому ентеральної недостатності у розвитку абдомінального сепсису в хворих на гострий поширений перитоніт. // Шпитальна хірургія 2005.-№.4 –С.71-73.
 30. Бенедикт В.В., Мігенько Б.О., Копистянський М.Я. (всього 7 осіб)Обтураційна жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки. // Шпитальна хірургія. 2004.-№3.-С.93-95.
 31. Дзюбановський І.Я., Мігенько Б.О. / Хірургічні аспекти лікування хворих на гострий перитоніт. // Шпитальна хірургія, 2004.-№4.-С. 193-196.
 32. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., П’ятночка В.І., Мігенько Б.О. / Рідкісна причина гострої мехінічної непрохідності товстої кишки. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2003.-№1.-С.72-73.
 33. Дзюбановський І.Я., Бенедикт В.В., Мігенько Б.О. (всього 8 осіб). / Синдром Мошковіца, як причина шлунково-кишкової кровотечі. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини 2003.-№2.-С. 148-152.
 34. Бенедикт В.В., Гнатюк М.С., Мігенько Б.О. / Особливості лікування післяопераційної функціональної кишкової непрохідності у хворих на перитоніт. // Хірургія України - 2003.-№4 (8).-С124-127.