TVORKO VADYM MYCHAILOVYCH

 1. В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Б.О. Мігенько, І.О. Боровик, В.М. Творко, С.С. Рябоконь. «Гострий живіт» та абдомінальний біль у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини. Науково-практичний журнал: сімейна медицина, №2 (76), 2018.- С. 22-27.
 2. Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання. / Бабінець Л. С., Мігенько Л.М., Творко В.М. та інші // «Медична освіта», № 4(76), 2017 р., с.5-8.
 3. Необхідність оновлення навчальної програми додипломної медичної освіти у зв’зку з приоритетністю загальної практики-сімейної медицини. / Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Творко В.М. та інші // «Семейная медицина», 4 (66)/2016,с.109-110.
 4. Складові якісної інтернатури з фаху «Внутрішні хвороби». / Криськів О.І., Лазарчук Т.В., Творко В.М. та інші // «Медична освіта», № 3, 2015 р., с. 36-38.
 5. Досягнення і проблеми надання медичної допомоги населенню Тернопільщини з акцентом на первинну ланку. / Бабінець Л. С.,Мігенько Л.М., Творко В.М. та інші // «Семейная медицина»,3 (59)/2015,с.28-30.
 6. Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення. / Бабінець Л.С., Мігенько Л.М., Творко В.М.та інші. // «Семейная» медицина», 2014р., №6 (56), с. 29-31.
 7. Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики-сімейної медицини. / М.В. Гребеник, С.С. Шостак, Я.М. Кицак, В.М. Творко // «Сімейна медицина», 2014р., № 5, с. 149-151.
 8. Досвід впровадження сімейної медицини в Угорщині. / Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко та інші // ХV конгрес СФУЛТ, м.Чернівці,16-18 жовтня 2014 року, матеріали, Українськи медичні вісті, том 11, с. 22.
 9. Ліпідні та трофологічні порушення при хронічному панкреатиті на тлі ішемічної хвороби серця. / Н.А. Мельник, Л.С. Бабінець, В.М. Творко та інші // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»,1(20)/2014, с. 163-164.
 10. Аналіз результатів обстеження пацієнтів з гіпертензією на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання на первинному рівні. / В.П. Марценюк, П.Р. Сельський, В.М. Творко // «Медична інформатика та інженерія», 2013, № 2, с. 55-60.
 11. Успіхи та проблеми викладання сімейної медицини на додипломному рівні: досвід Тернопільського державного медичного університету. / Л.С. Бабинец, І.І. Медвідь, В.М. Творко та інші // «Сімейна медицина», 2013,№4(48), с. 28-30.
 12. Шляхи оптимізації комплексного лікування хронічного панкреатиту. / Бабінець Л. С., Мігенько Л.М., Творко В.М. / «Вісник наукових досліджень», 2012, №1,с. 39-41.
 13. Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів терапевтичного профілю./М.В. Гребеник, О.І. Криськів, Л.С. Бабінець, В.М. Творко // Медична освіта», 2010, №4, 33-35.
 14. Науково-доказова медицина – основна стратегія підготовки сімейного лікаря на медичному факультеті. / В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко та інші // Матеріали науково-практичної конференції “Доказова медицина та удосконалення охорони здоров¢я України. 10-11.04.2008. – Тернопіль, Медична освіта. – 2008. - №3. – С. 31-34.
 15. Впровадження елементів доказовості у викладання основ сімейної медицини на до дипломному рівні – вимога часу. / В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, В.М. Творко та інші // Медична освіта. – 2005. - №4. – С. 23-27.
 16. Оцінка ефективності навчально-практичних центрів ПМСД у сільській місцевості Тернопілля у підготовці сімейних лікарів. / Л.Я. Ковальчук, В.Б. Гощинський, Л.С. Бабінець, В.М. Творко та інші // Сімейна медицина. 2011, № 4, с.67-69.
 17. Супутнє хронічне обструктивне захворювання легень як пре диктор ускладнення клінічного перебігу та зниження якості життя при хронічному панкреатиті. / Л.С. Бабінець, О.С. Квасніцька, О.І. Криськів, Ю.М. Герасимець, В.М. Творко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актальні питання пульмонології:обмін досвідом та перспективи розвитку» (8-9 вересня 2011 року, (м.Чернівці), Буковинський медичний вісник. 2011, т 15, № 3, с.153-156. //
 18. Оцінка ефективності застосування поверхневої багатоголчастої різнометалевої аплікації при травматичній хворобі спинного мозку в поєднанні з поперековим остеохондрозом. / Ляпко М.Г., Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Творко В.М. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ, 2011.-С.311-317.
 19. Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки. / Л.С. Бабінець, М.Г. Ляпко Л.С., Г.П. Ялинська, В.М. Творко // Вісник наукових досліджень», 2010, № 1, с. 35-38.
 20. Аспекти корекції компенсаторної гіперінсулінемії та інсулорезистентності у молодих жінок з ожирінням. / Корильчук Н. І., Корильчук Т. Б., Творко В.М., Боровик І.О. та інші // Вісник наукових досліджень, 2009, № 4, с. 66-67.
 21. Класична акупунктура та цзю-терапія в комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з артеріальною гіпертонією. // Бабінець Л.С., Пінкевич О.Я., Боцюк Н.Є., Криськів О.І., Творко В.М. // Вісник наукових досліджень, 2009, № 2, с. 9-11.
 22. Сумісне використання гомеопатії і рефлексотерапії в комплексному лікуванні не госпітальної пневмонії в амбулаторній практиці / Бабінець Л.С., Криськів О. І., Чорна А. С., Творко В.М. та інші // Вісник наукових досліджень, 2008, № 3, с. 11-13.
 23. Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря. / Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, В.М. Творко, О.Р. Ясній та інші / Вісник наукових досліджень», 2007, №4, с. 30-32.
 24. Структурна характеристика серця дорослих і старих тварин у різні терміни розвитку адреналінової міокардіодистрофії. / Мисула І. Р., Сусла О.Б., Творко В.М. // Вісник наукових досліджень», 2004, № 3, с. 29-33.
 25. Ефективність препарату «Кальцій D3 Нікомед» в лікуванні остеопатичного синдрому у хворих, прооперованих з приводу виразкової хвороби. / Гощинський В. Б., Боровик І. О., Творко В. М., Рябоконь-Гранківська С. С. // Вісник наукових досліджень» - 2004, № 2, - с. 37-40.
 26. Морфо-функціональні особливості міокарда щурів у реабілітаційному періоді після перенесеного сублетального зневоднення / Творко В.М. // Вісник наукових досліджень. –2000. -№4. – С. 104 – 106.
 27. Патогенез водно-електролітної міокардіопатії при зневоденні організму / Боднар Я. Я., Федонюк Я. І., Творко В.М., Мельник П. І., Боднар Л. П. // Український медичний альманах. –2000. - № 3. – С. 24-27.
 28. Структурно- функціональні зміни в міокарді адаптованого до дегідратації організму / Боднар Я. Я., Федонюк Я. І., Творко В.М., Мельник П.І. та інші // Український медичний альманах. –2000. - № 1.с. 7-8.
 29. Changes of myocardium structure during organism dehydration and during readaptive period/ Yaroslav Fedonyuk, Vadym Tvorko/ Pavlo Melnik, Mykola Mykula // Folia morphologica – Poland, 1999. – Vol. 58, N 1. – P. 57.
 30. Закономірності морфогенезу деяких внутрішніх органів при ексікозі, адаптації до нього та в залежності від вегетативного статусу організму / Творко В.М., Сморщок О. С., Волошин В. Д., Левандовська Н.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Мат. наук. конф. – Тернопіль: “Медична академія” – 1997. – В. 2, ч. 2. – с. 578 – 582.
 31. Морфофункціональні зміни в міокарді та щитовидній залозі під впливом дегідратації у тварин, адаптованих до зневоднення організму / Боднар Я.Я.Творко В. М., Мельник П. Левандовська Н.М. // Український медичний альманах. – 1998. - № 2. с. 27.
 32. Содержание макро - и микроэлементов в миокарде при общей дегидратации организма Творко В.М., Белозецкая – Смиян С. И., Журавлев Е. В. // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 1998. - № 2. 1. с. 244 – 245.
 33. Морфофункціональні особливості міокарда при загальному обезводненні організму та адаптації / В.М. Творко // Вісник наукових досліджень. – 1997. - № 2 – 3. с. 21 – 23.